Kontakt


Wyłączne biuro sprzedaży:

Tysz­kie­wicz Nieruchomości
Al. Grun­waldzka 469
80–309 Gdańsk

tel. 58 558 53 53

Godziny otwar­cia:

ponie­dzia­łek — pią­tek: 9:00 – 19:00
sobota: 9:00 – 14:00

Zapy­taj opie­kuna inwe­sty­cji o szcze­góły oferty oraz o dar­mowe doradz­two kredytowe.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Tyszkiewicz Nieruchomości Sp. z o.o. więcej